Butikskolan logotyp
Butikskolan logotyp
Alt text

För kommuner

Tillsammans skapar vi framtiden!

Alt text
Kommuner, butiker, elever.

Kommuner, butiker och elever.

Genom att samarbeta med lokala livsmedelsbutiker och erbjuda praktisk erfarenhet och träning, hjälper vi till att minska arbetslösheten och förbättra ekonomin i samhället.

Varför Butikskolan?

I en värld där arbetsmarknadens dynamik ständigt förändras, står kommuner inför utmaningen att inte bara möta nutidens behov utan också att förbereda sina invånare för framtiden. Butikskolan erbjuder en lösning som inte bara adresserar denna utmaning utan också genererar ekonomisk vinning för kommunen.

Från Arbetslöshet till Anställning

Vårt program är unikt utformat för att vägleda elever från arbetslöshet till meningsfulla och hållbara anställningar inom detaljhandeln. Genom praktisk utbildning, personlig utveckling och direktkontakt med arbetsgivare säkerställer vi att våra elever inte bara är redo för arbetsmarknaden utan också eftertraktade av arbetsgivare.

Ekonomiska Fördelar för Kommunen

Reducerad Arbetslöshet: Genom att aktivt minska arbetslösheten, bidrar vi till en starkare lokal ekonomi och minskar belastningen på sociala tjänster och bidragssystem.

Ökad Skatteintäkt: Elever som övergår från arbetslöshet till anställning bidrar till kommunens ekonomi genom ökade skatteintäkter. Dessa medel kan återinvesteras i ytterligare samhällstjänster och infrastruktur, vilket gynnar alla invånare.

Stärkt Lokalt Näringsliv: Genom att förse detaljhandeln med kvalificerad personal, stärker vi de lokala företagen och främjar en positiv utveckling av den lokala marknaden. Detta leder till en mer dynamisk och resilient ekonomi.

Vårt Åtagande

Butikskolan är mer än bara en utbildningsleverantör; vi är en partner till kommuner i arbetet med att bygga starkare, mer inkluderande samhällen. Vårt åtagande är att erbjuda kvalitativ utbildning som gör verklig skillnad – för eleverna, för arbetsgivarna, och för samhället som helhet.

Bli en Del av Framtiden

Vi inbjuder er att bli en del av denna positiva förändring. Genom att samarbeta med Butikskolan investerar ni inte bara i era invånares framtid utan också i kommunens långsiktiga välstånd. Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa nya möjligheter för er kommun.

hur går det till?

Processen

Så här gör vi på Butikskolan.

corporate_fare

Kommuner

Butikskolan tar en personlig och engagerad approach till att välkomna nya elever. Vi inleder vår process genom att besöka kommuner, där vi presenterar vår unika utbildning för intresserade aspiranter. Efter en inspirerande introduktion följer personliga intervjuer, som ger oss en djupare inblick i varje aspirants potential. Inom några dagar ger vi sedan besked, vilket öppnar dörren för de antagna till en spännande framtid inom detaljhandeln.

storefront

Butiker

När aspiranterna tar steget och blir elever hos Butikskolan, väntar en unik och praktisk utbildningsupplevelse. Vår undervisning genomförs helt och hållet inom ramarna för en riktig butiksmiljö, där eleverna får en hands-on erfarenhet av alla aspekter av butiksarbete, från varuflöde till kundservice. Eleverna engageras i butikens dagliga operationer, vilket ger dem en omfattande förståelse och praktisk kunskap i detaljhandeln. Genom att arbeta sida vid sida med erfarna handledare får våra elever en oöverträffad förståelse för detaljhandeln, förberedda för att möta branschens utmaningar med kompetens och självförtroende.

group

Elever

Efter endast 12 veckor på Butikskolans utbildning, omvandlas aspiranterna till högt eftertraktade kandidater inom handelssektorn, utrustade med de kunskaper och färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar. Detta initiativ ger individer möjligheten att själva styra över sin yrkesmässiga framtid och säkerställer en effektiv övergång till arbetslivet. Vårt engagemang kombinerat med deltagarnas egna insatser skapar grunden för deras framgång – vi tillhandahåller verktygen och kunskapen de behöver för att lyckas.

Frågor & svar

Vanliga frågor

Hur lång är utbildningen?

add

Var hålls utbildningen?

add

Vem lämpar sig utbildningen för?

add

Jag vet ett antal personer som jag tror skulle passa på denna utbildning, hur går jag tillväga?

add
Samarbetet

Hjälp oss att hjälpa er

Har ni blivande elever för butikskolan eller bara allmänna frågor, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Tillsammans skapar vi engagerade,
kunniga och startklara medarbetare.

Kontakta oss om du är
intresserad eller har frågor!